ūbauti

ū́bauti, -auja (-auna), -avo intens. ūbti: 1. J, Rtr, , NdŽ, Rz, , Grš, Grdm, Slnt, Skd Vaikai po mišką ū́bau[ja] DūnŽ. Ar girdi, kap vaikai pamiškėj ū́bauna? Alv. Ū́bauk neū́bavęs, šauk nešaukęs, visi išejo, vienas palikau miške Sd. Grybautojai ū́bauna, musėt paklydo Kv. Ū́bau[ja] ū́bau[ja] tokiais drūktais balsais Trk. Išgena ir daugiau piemenų, pradeda šūkauti, ūbauti, balsiai kalbėti Žem. Juozas ūbauti ėmė, bet neatsakė jam niekas LzP. | prk.: Ir tyku rudens pavakare, kai ūbauja laukai baigtuvių dainom M.Katil. | refl.: Miške vaikai ūbavosi . 2. Jau ū́bauna muni Eig. Kur tu nusnopinai tame miške, ū́bavau ū́bavau ir neprisišaukiau Trk. Kitas kitą šaukia, ū́bau[ja] Vkš. 3. intr., tr. , Plt Pelėdų balsai yra įvairūs: jos ūbauja, giksi, šnypščia T.Ivan. Karvelis ūbau[ja] LKKIV314(S.Dauk). Ne volungė ūbavo, ne volungės balselis, – tai sena matušė dukrelę budino D21. Pempės ūbauja linksmos I.Simon. Zuikiai o ū́bau[ja], o ū́bau[ja], šaukas dab anie End. Lapė ir ū́bau[ja] End. Pelėda ū́bau[ja], tai mirs čia (priet.) Rg. Paskui ji (pelėda) atlyžo ir savo nykias melodijas ūbavo pasišiurpinusi ant jovaro šakos A.Vaičiul. 4. NdŽ Jie ėjo pro klykiančias ir ūbaujančias armonikas A.Vencl. Ir lydi tuos vaizdus žemaitukų prunkštavimas ir ta iš tolimų pelkių kriokaujanti ūbaujanti sutartinė S.Čiurl. 5. intr. J, triukšmingai dainuoti, stūgauti: Koks ten ano giedojimas – ū́bau[ja] tiktai KlvrŽ. Ar nustosit ūbavę! Šventoriuj! Gerklė užaks J.Marcin. 6. intr. NdŽ, Prk sakyti bereikšmius skiemenis: Mėnesio vaikas pradeda ū́bauti Žd. Ligonis ū́bauja J. Kaži kur ūbauja kūdikio balsas I.Simon. 7. intr. balsu verkti, klykti: Ėjo, ūbavo, raudojo, kaip gegelės po girelę pakraščiais ir tankumynais – jokio ženklo S.Čiurl. Šeimininkė ūbauja dieną ir naktį J.Balt. 8. intr. baubti, mauroti: Karvės ūbauja jau nuo pirmųjų gaidžių, o jis drybso bedrybso J.Balt. Ūbaun ūbaun jautukai po lauką KlvD100. 9. intr. kaukti: Aš buvau atgulęs, o šuo ū́bau[ja] Krg. Šuo nepaslinko eiti iš būdai, tik ū́bau[ja] LKT129(Krg). 10. intr. NdŽ, 1 ūžti, ūkauti: Toli jūroje ūbavo garlaiviai . Ūbavo garvežiai . Vėjai švilpia ir ūbauja pro anuos plyšius I.Simon. \ ūbauti; atūbauti; paūbauti; priūbauti; suūbauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • ūbauti — vksm. Naktimi̇̀s šiur̃piai ūbaudavo pelėda …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ūbavimas — sm. (1) J.Jabl 1. Rtr, KŽ → ūbauti 1: Iš laukų sklido ryškūs balsai: kerdžiaus ūbavimas, paskutinė šieno grėbėjų daina A.Vaičiul. Iš ganyklų aidėjo išdykėliškas piemenų ūbavimas rš. 2. DŽ, NdŽ → ūbauti 3: Gražiomis mėnesienos naktimis dabar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paūbauti — 1. intr. NdŽ, Kv, KlvrŽ, Trš kiek šūkauti, ūkauti, ūkčioti: Ka nepaklystumiam miške, tu paūbauk, ir aš paūbausiu Trk. Paūbau[ja] gerai vaikai, nebnoru nieko DūnŽ. | Elžbieta dainuoja iš pilnos krūtinės, gražiai nutęsdama, lyg paūbaudama S.Čiurl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priūbauti — 1. tr. ūbaujant prišaukti: Čia naktims pelėda ūbau[ja], priūbaus kam nors vaiką Tv. 2. refl. daug rėkti, ūbauti: Merkė, prisiūbavusi lig užkimstant gerklei, vos prisišaukė Pranį rš. ūbauti; atūbauti; paūbauti; priūbauti; suūbauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atūbauti — intr. atskristi ūbaujant: Atūbauja šiekštomis užgriuvusiame eglyne didysis apuokas sp. ūbauti; atūbauti; paūbauti; priūbauti; suūbauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klykauti — klykauti, auja ( auna), avo intr. 1. rėkauti, šūkauti, spygauti: Ko tu klykauji, kas tave smaugia? – barasi Maceikienė I.Simon. Saulėtose sodybose klykauja vaikai sp. Taip, kaip girdit, didis pulks, visaip išsirėdęs irgi nešvankiai klykaudams,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kviliuoti — kviliuoti, iuoja, iavo intr. ūbauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvėkščioti — kvėkščioti, ioja, iojo intr. 1. šūkauti, ūbauti (apie paukščius): Musti, pelėda teip kvėkščio[ja] kapuos KlvrŽ. Kad ir kvėkščiojo volungė, bet nelijo Šts. 2. J inkšti, verkšlenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kūkauti — kūkauti, auja, avo intr. 1. šūkauti, rėkauti: Nekūkauk lyg girio[je], gerklę paleidęs Jrb. Kūkauja lyg vilkai Mrj. Tie šaukolai per naktis kūkauja ir neduoda miegoti Mrj. Nekūkauk, čia tau ne miškas Plk. Kai tik ima kūkaut ant tų žąsų, tai jos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paviauksėti — intr., paviauksėti NdŽ 1. NdŽ kurį laiką losnoti, skalyti, vampsėti. 2. kurį laiką klykti, rėkti, ūbauti: Volungė paviauksi prieš lietų viau viau Grž. 3. kiek paverkti: Dar tu man paviauksėsi! J.Balt. viauksėti; paviauksėti; priviauksėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.